• bg1

प्रमाणपत्र

रिपोर्ट जाँच गर्दै

X.Y.Tower (२२० केभी प्रसारण टावर र legs खुट्टा ट्यूब स्टील टावर) चेng्गदू उत्पादन गुण निरीक्षण इन्स्टिच्यूटबाट निरीक्षण रिपोर्ट। निरीक्षण मिति (२२० केभी प्रसारण टावर :। २०१..10 निरीक्षण मिति (legs खुट्टा ट्यूब स्टील टावर : 20 २०२०..4

 • inspection report (1)
 • inspection report (2)
 • inspection report (3)
 • inspection report (4)
 • inspection report (5)
 • Certificate-10
 • Certificate-11
 • Certificate-12
 • Certificate-13
 • Certificate-14

पत्र प्याटेन्ट
 • 4a5dfd35167cbb17131cedb07b6dc77
 • 9b33cde63ddfd6dd32998cd55a1d5cf
 • 65c50d80c02e0f378633bcfd3d73fec
 • 86ea5dbbe588fdf72625586a25bf65c
 • 06697ea8bbca3501aa038a67d1c205e
 • 11504f5e4dfdff89c0971a2161d6d2d
 • 7272756f5cf11b847cdcdca04a888cf
 • 21273465414513b98fb35fcc5bb023e
 • a28d8c941a9dcf391de1461dcde375f
 • ba0eb52592ab4c691ecccc6c8ea6767
 • c8bf4f86bfee2e30c629eb810ff7373